1. Hjem
  2. Naturlos 2021
Naturlos 2021 - headerbilde

Naturlos 2021

Midtre Hålogaland friluftsråd lanserer nå sin årlige turkalender for Ofoten og Sør-Troms. Kalenderen inneholder et vell av turer og friluftsaktiviteter i friluftsrådets ni medlemskommuner. Aktivitetene gjennomføres i hovedsak av lokale lag og foreninger, men også av kommunene som er medlem av friluftsrådet og friluftsrådet selv. Kalenderen vil trykkes og distribuert i et mindre opplag og lagt ut på servicetorgene i våre ni medlemskommuner - Harstad, Narvik, Evenes, Gratangen, Lavangen, Salangen, Ibestad, Tjeldsund og Kvæfjord.

 

Corona-hensyn

På grunn av Corona-viruset og restriksjoner på gjennomføring av arrangementer, er det knyttet usikkerhet til gjennomføring av noen av aktivitetene i årets Naturlos-kalender. Friluftsrådet holder den digitale utgaven av kalenderen oppdatert slik at leserne er orientert om eventuelle utsettelser eller avlysninger. Følg med aktuelle lag/foreninger sine turer på deres Facebook-sider.

 

Om aktiviteten ikke lar seg gjennomføre, vil du uansett kunne bruke kalenderen som en inspirasjon til å komme deg ut. Vi har i år lagt stor vekt på utvalgte turområder i nærmiljøet og aktiviteter som gjennomføres i løpet av året. På denne møten ønsker vi innbyggerne i vår region velkommen til å reise rundt i nabokommunene. Av hensyns til korona ta nødvendige forholdsregler, prioriter fine nærturområder, sjekk værmeldingen og ha en fin tur! 

 

En takk til bidragsytere

Vi vil rette en stor takk til alle kommunene, lag og foreninger som har bidratt med innspill til turer og bilder til å pryde årets utgave. Den ble riktig så bra og vi er veldig fornøyd med NorTrykk sitt arbeid i år også. 

 

 

Årets kalenderen finner du her!

 

IMG-7179.jpg