1. Hjem
  2. Nye medarbeidere i Midtre Hålogaland friluftsråd
Nye medarbeidere i Midtre Hålogaland friluftsråd - headerbilde

 

Velkommen til nye tilsatte i Midtre Hålogaland friluftsråd, Birgitte og Roger

Senhøsten 2019 vedtok styret i Midtre Hålogaland friluftsråd at prosjektstilling, innen fagområde -Ferdselsårer/ Friluftsliv og -Folkehelse/Friluftsliv skulle gjøres til faste stillinger.

Daglig leder i friluftsrådet Anne-Margrethe Roll lyste på vårparten 2020 ut stillingene og begge stillingene er det nå tilsatt personer i.I mars ble stilling innen fagområdet Folkehelse med fokus på friluftsliv lyst ut.

Til stillingen var det 32 søkere. Flere av søkerne var godt kvalifiserte. Intervjuer ble gjennomført. Birgitte Kalvatn ble tilbudt jobben og hadde sin første arbeidsdag i MHF 1. august. I mai ble stillingen innen fagområdet ferdselsåre med kartfaglig kompetanse lyst ut.

Til stillingen var det 17 søkere. Flere av søkerne var også her godt kvalifiserte. Intervjurunder ble gjennomført. Roger Olsen ble tilbudt stillingen og takket ja. Han hadde sin første arbeidsdag 1. oktober.

Til begge stillingene ble det lagt vekt på faglige kompetanse, men også erfaring, samarbeid og samhandling med lag og foreninger ble vektlagt høyt. Begge stillingene har sitt arbeidsområde i våre 9 samarbeidskommuner.

 

 

Prosjektleder for folkehelse og friluftsliv - Birgitte Kalvatn, 28 år

Eventyrlysten og aktiv Sunnmøring med et brennende hjerte for fysisk aktivitet og friluftsliv. Denne interessen har bidratt til en  bachelor i idrett og friluftsliv fra Høgskulen i Volda som styrket min interesse for helsefremming gjennom gode naturopplevelser. Dette førte til en mastergrad i folkehelsevitenskap fra Universitetet i Agder, hvor jeg spesialiserte meg innenfor friluftsliv og psykisk helse. I nærmere to år har jeg arbeidet som folkehelsekoordinator i både Gildeskål kommune og Narvik kommune, før jeg nå startet i Midtre Hålogaland friluftsråd.

I friluftsrådet skal mine ansvarsområder omhandle folkehelse og friluftsliv, derunder ungdomscamper, integrering, universell utforming og friskliv. Et av hovedprosjektene under friskliv er videre innføring og bruk av TellTur i hele regionen. Evenes kommune, Ibestad kommune og Narvik kommune er allerede i gang og jeg håper flere kommuner er med fra 2021. Jeg ser virkelig frem til et skapende og lærende nettverk sammen med friluftsrådets medlemmer.

Hele oppveksten har friluftsliv vært sentralt med alt fra ski- og fjellturer med familien, båt og lek i fjæra til flere aktive år i speideren både som deltaker og leder. Som voksen er jeg ute på tur så fort været og kalenderen tillater det, sommer som vinter. Da er lavterskel aktiviteter i nærområdet viktig, slik det er enkelt å komme seg ut døren for å nyte alt friluftslivet har å by på. 

 

Prosjektleder friluftslivets ferdselsårer friluftsliv - Roger Olsen, 47 år (nettopp..)

Allsidig friluftsmann fra de dype skoger i Målselv, som brenner for lavterskel friluftsliv, gjennom tilrettelegging, informasjon, aktiviteter, mestring,avkobling, læring og videreføring av gode tradisjoner (forøvrig- undersøkelser viser at det trengs bare 5 min i skog og mark før det har en merkbar effekt på den mentale helsen. Jeg ivrer særlig for en satsning på tilrettelegging i nærmiljøet, der folk bor og oppholder seg.Interessen for friluftsliv startet gjennom mange turer sommer og vinter med foreldre og besteforeldre. Videre brenner jeg blant annet for bedre rammebetingelser for frivillig sektor. Har tilbrakt de 3 siste år i Lofoten, som leder for Vågan frivilligsentral/ansvarlig BUA Vågan og søkolog Vågan kommune. Det ble en god del friluftsarbeid der.Jeg har selv hatt styreverv i friluftsråd, og har mange års erfaring fra kommunal sektor innen kultur, idrett, friluftsliv og folkehelse. Har mange års erfaring fra frivillige leder og trenerverv, og spisskompetanse innen tilskuddsordninger/prosjektsøknader. Har tidligere jobbet med å legge til rette for mer fysisk aktivitet i skole og barnehage. Har etablert, bygd opp og driftet to utstyrsbanker. Har i voksen alder tatt etterutdanning innen fysisk aktivitet og helse, med fordypning rettet mot barn og unge.

Arbeidsområder vil blant annet være relatert til statlig fokus på bærekraftig besøksforvaltning og friluftsliv. Med et særlig fokus på kartlegging av friluftslivets ferdselsårer og annen infrastruktur, gjennom kartfaglig arbeid, planarbeid m.v. Bidra til at fysisk infrastruktur for naturopplevelser og friluftsliv blir synlig.Bistå kommunene i arbeid med plan for friluftslivets ferdselsårer, og bidra til utvikling av ny infrastruktur.

 Jeg ser frem til å jobbe med alle gode ressurser i medlemskommunene, frivillige foreninger-ildsjeler, andre samarbeidspartnere og teamet i friluftsrådet. Det er mange regioner i verden som kan være misunnelig på Midtre Hålogalands friluftsmuligheter og potensialet for utvikling av disse. Jeg ser frem til å bli enda bedre kjent med regionen.